Ventepose Mølle

Ventepose Mølle  

Adresse: Pilekrogen 26, 5700 Svendborg
55.044057 N, 10.642439 Ø


Historie:
Ventepose Mølle ligger på øen Tåsinge og er svær at komme til, da der ikke er kørevej til den. Den ligger lige på kysten af Thurø Sund, og i tidligere tid kom bønderne sejlende med deres korn fra Thurø og de andre småøer. Møllen har op til vores tid tilhørt Valdemar Slot.

Selve møllehuset ligger parallelt med kysten og er bygge i bindingsværk med stråtag. I ældre tid rummede det både mølleværket (ca. 30 m2) og møllerens beboelse (ca. 60 m2). Vinkelret på denne bygning findes en bindingsværksbygning, der oprindelig var lagerbygning, men som i dag er indrettet som en moderne bolig.

Den ældst kendte mølle på stedet blev kaldt Breininge Skovmølle. Den blev brændt ned af svenskerne i 1659. Den nuværende mølle synes at være opført lidt før 1730. Navnet Ventepose Mølle optræder første gang i 1762. Måske refererer navnet til, at man af og til måtte vente længe, for at få sin "pose" korn malet, da møllens kapacitet ikke var særlig stor. I mølledammen kunne der maksimalt samles vand til 6 timers drift om dagen.
På grund af møllens placering i vandkanten er den ofte blev oversvømmet af vandet fra sundet, der trængte baglæns op i malerenden.


Teknisk indretning:
Møllen har et overfaldshjul, der får sit vand fra kilder i bunden af den 600 m2 store møllesø. Fra søen ledes vandet ad en 14 m lang trærende til hjulet, hvorfra vandet går direkte i Thurø Sund.
Der er kun en enkelt kværn med 1 gear og undertræk. Møllen er aldrig blevet moderniseret med stjernehjul.
Sammen med Kaleko Mølle og de bornholmske vandmøller repræsenterer den det ældste udviklingstrin af de bevarede danske vandmøller.