Sådan fungerer Havnø Mølle

Sådan fungerer Havnø Mølle

Møllehatten skal drejse, så vingerne kommer til at stå direkte mod vinden. Det sker ved hjælp af krøjeværket - den tømmerkonstruktion, som ses på bagsiden af møllen. 

Når vinden blæser, drejervingerne (1) rundt.Vingerne er stukket gennemvingehovedetaf jern (2), som sidder i forlængelse afvingeakslenaf egetræ (3)

På vingeakslen er fastkilet et stort kamhjul (tandhjul) af træ, kaldethathjulet(4).

Når akslen med hathjulet drejer rundt, drejer hathjulet med, og det har da indgreb i et lodretstående stokkehjul kaldetkrondrevet (5).

Krondrevet sidder fast i toppen af denstående akselog driver denne med rundt.

For neden på den stående aksel sidder møllens største hjul,stjernehjulet(6).

Til stjernehjulet kan der kobles tokværndrev (7) til de to kværne (8).

Kværnen til venstre er en skallekværn til afskalning af byggryn, men kværnen til højre har været brugt til rugmel og dyrefoder.