Blåbæk Møllerne

Blåbæk Møllerne 


Adresse: Blåbækvej 5, 4640 Faxe

55.237838 N,12.11675Ø

Historie:

Blåbæk Mølle ligger naturskønt ved Fakse Å. De tidligste kilder nævner vandmøllen i 1472. Den nuværende møllebygning er fra 1838, men enkelte dele stammer fra 1660'erne, hvor møllen blev genopbygget efter svenskekrigenes ødelæggelser.

I 1828 opførtes en vindmølle som hjælpemølle. Den blev opført for en ung, ihærdig møller ved navn Søren Schiølert. Han er nok snarere gået eftermøllen end efter enken, da han i 1821 som 28-årig giftede sig med den 13 år ældre Christiane Schrøder i Blåbæk Mølle.

Ægteparret fik ingen børn, og som møllersøn satte Schiøler så meget desto mere ind på at forbedre sit mølleri. Han søgte herskabet på Rosendal Gods og kongen om tilladelse til at bygge en hollandsk vindmølle, der skulle supplere vandmøllen., når der var tørke.


Vindmøllen er imponerende for sin tid og har en port til gennemkørsel i den kampestenssatte undermølle. Møllekroppen var oprindelig tækket med strå, men har siden 1872 haft spåntag.

Christiane Schrøder døde i 1845. Samme år giftede mølleren sig med en 12 år yngre kvinde, som han fik flere børn med inden sin død i 1869.

Møllen var fæstemølle under Rosendal Gods indtil 1929. Den gik ud af drift i 1939.

Mens vandmøllen stadig er funktionsdygtig, er vindmøllen ukomplet og ret hårdt restaureret.

De to møller udgør sammen med møllegårdens øvrige bygninger, der er opførtmellem 1800 og 1838 et pragtfuldt kulturmiljø. Bygningerne er opført i overkalket bindingsværk og stråtag. Det er et meget stort anlæg med hele to gårdspladser.


Teknisk indretning:

Vandmøllen har to overfaldshjul. Et driver de tre kværne, mens det andet engang trak et stampeværk til vadmel. Dette hjul trak senere en sav.

Gravhjul og krondrev - vinkelgearet, der overfører kraften fra vandhjulet til maskineriet - er af jern, mens resten af vandmøllens gangtøj til de tre kværne er af træ. Kværnene har overtræk, som det er almindeligt på denne egn.

I vindmøllen står en enkelt kværn og en ruinøs tromlesigte.


Møllen er privatejet og normalt ikke tilgængelig for publikum.