Gylling Mølle

Gylling Mølle    

Adresse: Gylling Østergade 4, 8300 Odder

55.890779 N,10.170014 Ø

 Historie:

I 1860 byggedes en gallerihollænder i Gylling. Det var ifølge brandtaksationen en grundmuret mølle beklædt med asfaltfilt - den tids tagpap. Man må formode, at det var hatten, der var beklædt hermed, da resten af møllen var i mur.

Denne mølle blev så dårlig vedligeholdt, at den allerede i 1908 måtte erstattes af den nuværende mølle, der helt fra opførelsen var forsynet med hjælpemotor.

I 1930 var møllen udsat for et lynnedslag, der ødelagde vinger og omgang. Møllen blev repareret, og den fungerede frem til 1963 - de sidste år dog udelukkende ved elektrisk kraft.

I 1965 mistede møllen en vinge i storm, og den stod herefter og forfaldt. I 1977 blev den solgt til nedrivning, men blev reddet i sidste øjeblik, idet den blev købt af "Odderegnens Forening for Bygnings- og Landskabskultur". Herefter blev der i 1979 stiftet en selvejende institution "Gylling Mølle", der overtog ansvaret for møllen.

I 1992 dannede man så Gylling Mølles Venner, og den 21. oktober 1994 var møllen atter køreklar, efter at have stået stille i ca. 30 år.

I møllen står en del ting, der intet har med den at gøre, men der er også en fin lille udstilling om dens historie.


Teknisk indretning:

Møllen er bygget med manuel krøjning, men med automatisk svikning (klapper på vingerne). Disse vinger er senere erstattet af almindeligt sejlførende vinger.

Den har foruden broloft og kværnloft, et stjernehjulsloft og et hejseloft samt den løgformede hat.

En del af gangtøjet - herunder krondrev og en spillestok - er af jern, som det er normalt på de yngste af vores vindmøller.

I 1932 blev der installeret en 16 HK Kim motor.

Der er bevaret en sigtekværn (kværn med sigte til mel), en grutningskværn