Brobyværk Mølle

Brobyværk Mølle

 

Adresse: Marsk Billesvej 2, 5672 Broby

55.231336 N,10.260158 ØHistorie:

Tidspunktet for kornmøllens anlæg er ukendt, men den omtales første gang i 1588. Ved Chr.V’s matrikel i 1688 ansattes Broby Mølle (som den indtil helt moderne tid, har heddet) til 10 tdr. hartkorn mølleskyld. Mølleskylden var udtryk for en forventet produktivitet, og 10 tdr. er et overraskende stort møllehartkorn for en mølle med underfaldshjul. Broby Mølle hørte altså allerede dengang til blandt de meget store møller.

Den nuværende mølle er opført i 1777, efter at den gamle mølle var brændt. Den blev ombygget i midten af 1800-tallet og består af 6 sammenbyggede bygninger opført på fundament af syldsten, dels i udmuret bindingsværk dels i grundmur og overalt tækket med strå.
I 1800-tallet blev melmøllen udbygget med både et grynværk og en vadmelsstampe, hvilket igen understreger vandmøllestedets meget gunstige beliggenhed og potentiale.

Møllen får sit vand af Odense å. Vandtilførslen til malekarmen består af to malerender, der fører fra åløbet til et punkt lige før vejbroen. Her mødes de to vandføringer, før de samlet ledes under vejbroen og til malekarmen med sit stigbord eller til frislusen. De to malerender og åløbet afgrænser en lille holm. Opstemningen sker ved et stemmeværk på tværs af åløbet. Vandføringssystemet er interessant og ret unikt, og bortset fra at den nederste rende er gjort smallere var anlægget intakt, indtil Fyns Amt lavede et ualmindelig grimt stryg, der fratager den fredede mølle det meste af sit vand, og vender strømretningen i der ene løb.


At møllestedet op gennem tiden har været gunstigt og vandrigt fremgår også af, at der udmiddelbart neden for kornmøllens stemmeværk var anlagt en hammermølle til våbenfabrikation i 1648. Dens relative korte funktionsperiode (10 år) skyldtes hverken mangel på vand eller rentabilitet, men at den blev ødelagt under svenskekrigene. Også op gennem 1700-tallet var Broby Mølle en betydelig mølle.

Møllen var helt faldefærdig i 1988, da en lokal tømrer købte den. Herefter undergik hele anlægget en gennemgribende restaurering. I møllegården er der i dag lejligheder, men møllen står intakt.


Teknisk indretning:

Møllen drives ved et stort brystfaldshjul (5 m). Ved siden af vandhjulet er turbinekammeret, men turbinen er taget op og opbevares i møllen. Kværnene drives ved overtræk, som er typisk i denne landsdel. Gravhjul og øvrigt gangtøj er velbevaret og fuldt funktionsdygtigt.

I møllen findes et velbevaret mølleinventar bestående af to kværne til fladmølleri, en havrevalse og en skallekværn med remtræk. Alle kværne med tilbehør er funktionsdygtige.