Havnø Mølles historie

Havnø Mølles Historie


Havnø Mølle er Nordjyllands ældste bevarede vindmølle. Den er bygget på en naturlig bakke i strandengen mellem Mariager Fjord og bøgeskoven kaldet Lunden.

Vindmøllen blev opført for godsejer Chr.Juul Kjeldsen, Havnø, i 1842 med henblik på at producere gryn til eksport til Norge. Den har desuden malet rugmel til brød til det ca. 30 mand store folkehold på herregården og foder til de mange stude, der blev opfedet på gården. Møllen har til gengæld aldrig malet for områdets bønder.

Møllekroppen består af en ottekant af norsk fyr, tækket med rør fra top til bund. Den står på en kælder af kampesten. Møllen har - og har altid haft - manuelt krøjeværk. Det vil sige, at man med håndkraft skal dreje den 12 t tunge møllehat med vinger rundt, for at få den til at står rigtigt i forhold til vinden. Vingerne har kludesejl, som mølleren efter behov og vindstyrke kan rulle mere eller mindre ud over hækværket - det tremmeværk, der sidder på vingerne.

Møllen er udstyret med skallekværn med tilbehør til fremstilling af byggryn og en kværn med sigte til formaling af foder og rugmel.

Møllen vari funktion til 1927. Den er fredet og blev i 1994 overtaget af egnsmuseet i Hadsund, der forestod en gennemgribende restaurering udført af Møllebygger John Jensen Aps i årene 1995-2001. Den ejes i dag af foreningen Havnø mølles Venner og fungerer i dag som arbejdende musumsmølle.

Møllen blev restaureret i 1995-2001 og inventaret er helt intakt: 1 melkværn med tromlesigte samt 1 skallekværn med grynvifte og gynsorterer. Møllen har aldrig været moderniseret, og fremstår derfor som ved opførelsen i 1842.
Du kan læse meget mere om Havnø Mølle og dens historie i bogen "Havnø Mølle - fra herregårdsmølle til museumsmølle"

Bogen er på 120 sider, og den er rigt illustreret.


Bogen koster 200 kr. + forsendelse og kan bestilles hos Havnø Mølles Venner