Bundsbæk Vandmølle

Bundsbæk Vandmølle

Adresse: Bundsbækvej 27,6900 Skjern

56.011434 N, 8.479042 Ø


Historie:

Bundsbæk Mølle blev bygget af herremanden Henrik Lange til Dejbjerglund omkring 1640. Anlægget af mølledammen, må havde været et meget stort arbejde, for pga. den flade brede ådal måtte man bygge en næsten cirkelformet dæmning, for ikke at skulle oversvømme et uforholdsmæssig stort område.

Møllen havde mange møllegæster fra Dejbjerg, Lem, Hanning og Stauning sogne.

Omkring 1841 brændte møllen. Den blev genopbygget i 1843 – det årstal som i dag kan ses på gavlen. Til møllen hørte en del landbrug, men i 1882 fik ejeren, Niels Iversen, tilladelse til at dele møllegården op i to ejendomme. Vandmøllen blev solgt fra med 8 tdr. land, mens Niels Iversen byggede en ny ejendom til sig selv på de resterende 25 tdr.

I 1915 blev Bundsbæk Mølle udsat for en vandflod, der brød igennem mølledæmningen. Det kom til at betyde, at møllen mistede en del af sine kunder. Mølleren Andreas Jensen reparerede dæmningen, og for at kunne leve af stedet supplerede han under 1. verdenskrig kornmølleriet med en stampemølle til knusning af ben. Benmelet blev brugt af bønderne, der opdyrkede heden.

Efter 1. verdenskrigs afslutning kom der igen kunstgødning i handelen, og interessen for benmelet svandt. Mølleren installerede da en dynamo, så han kunne levere elektricitet til de omkringboende. Denne ordning varede til 1948.

I perioden 1948-1975 blev møllen ombygget flere gange og gik mere og mere i forfald.

I 1975 blev møllen købt at Skjern-Egvad Museum, og to år efter blev den fredet. I foråret 1977startede restaureringen som et beskæftigelsesprojekt. Vinteren 1978 var møllen igen i stand til at male mel. I 1993 gennemgik stuehuset og møllen en omfattende restaurering, hvor møllen i store træk blev tilbageført til omkring århundredeskiftet.

I møllehuset er der i dag indrettet et gammelt køkken, og et landbageriet, hvor en funktionsdygtig kopi af en gammelbageovn er bygget.


Teknisk indretning:

Møllen har et meget bredt men lavt overfaldshjul. Hvor der ikke er fald nok til et højt hjul, kan man bygge et bredere hjul. Et lavt, bredt hjul kan rumme lige så meget vand, som et højt smalt hjul.Stjernehjulet til højre kaldes et "medløberhjul".

Gangtøjet har tre-trins-gear (se billedet).Under medløberhjulet siddet et stokkedrev, som endnu et stjernehjul har indgreb i.


Se videoen om Bundsbæk Mølle: