Om

Hvem er jeg?

Dansk Mølleforum er en privat hjemmeside tilhørende forhv. museumsinspektør Lise Andersen, Hadsund.

Jeg har i godt 30 år arbejdet med dansk mølleri og møllebyggeris historie, og skrevet flere bøger og atikler om molinologiske emner (se bibliografi).

Jeg er aktiv i Havnø Møllelaug, foreningen Havnø Mølles Venner og støtter i øvrigt de frivillige møllepassere rundt omkring i landet med det, jeg nu kan.

Bibliografi


2000:   "Da hollænderen kom til Himmerland" i:  Fra Himmerland og Kjær Herred 2000, s. 7-57

2000:   "Møllebygger i en overgangstid: Jørgen Jørgensen 1778-1838i: Erhvervshistorisk Årbog

2001:    "Rørvigs møller" i Mellem Kattegat og Isefjord, s. 154-174

2002:    Noget om møllesten

2004:   "Vandmøllernes udvikling efter reformationen" i: De ferske vandes kulturhistorie i Danmark,s. 117-123

2009:   Troels Westrup (red. Lise Andersen): Mit liv som møllebygger

2009:    "Sillerup Mølle 1859-2009" i : Sillerup Mølle. Møllen og møllernes historie gennem 150 år, s.9-46

2010:    "Træk af dansk mølleris teknologihistorie" i Møller i Vadehavets landskab s. 4-17

              Findes som e-bog

2011 :     Træk af dansk møllebyggeris historie

2012:      Møllerne omkring Mariager Fjord

2014:     Håndborg for møllepassere

2015:     "Hvad ved vi om de ældste danske vindmøller?" i: Landbohistorisk Tidsskrift 2015, s.9-51

2017:     Kastellets Møller

2019:     Havnø mølle - Fra herregårdsmølle til museumsmølle

2023:    "Randers' vandmøller i middelalder og næssance" i: Hstorisk Aarbog fra Randers Amt 2023