Mølleriet i Danmark - Årstalsliste

Mølleriet i Danmark - Årstalsliste


Beg. 1100-tallet

I forbindelse med de store klosterbyggerier opføres mange vandmøller. Noget tyder på, at der har været enkelte vandmøller allerede i vikingetid.


1161

Første stampemølle (til stampning/valkning af uldstoffer) nævnt i forbindelse med en mølle tilhørende kloster i Tommerup.


Slut. 1100-tallet

Chr. Fischer mener, at den udgravede mølle Hulpiberen kan have haft slagsigte. Første skriftlige dokumentation af en mekanisk sigte er dog fra Tyskland, 1502.


1234

nævnes den første danske vindmølle i Skåne.


1259

Det ældste sikre vidnesbyrd om stubmøller i det nuværende Danmark er fra 1259 og omtaler en vindmølle i Fløng ved Roskilde. 1261 omtales fire vejrmøller i Heddinge.


Ca. 1430

begyndte man i Danmark at lave egentlige opdæmninger, der gav mulighed for at bruge e tbrystfaldshjul.


Ca. 1450

Første afbildning af dansk stubmølle på kalkmaleri i Dronninglund kirke. Ældste europæiske billede af en stubmølle er engelsk og fra 1270.


1588

Første beskrivelse af enslagsigte (Ramelli).


1590-92

Tycho Brahe byggede Danmarks første overfaldshjul på øen Hven. I Tyskland havde de været kendt siden ca. 1350.


1619

Friseren Martin Jacobs bygger Danmarks første hollandske mølle for Chr. 4 (i København). Leonardo da Vinci havde skitseret ideen om en drejelig hat allerede ca. 1500, men det blev flamlænderen Lief Janszoon Andries, der i 1573 byggede den første hollandske vindmølle i Holland.


1663

Gaze til sigter opfindes i Holland. Det er uvist, hvornår det indføres i Danmark.


1670-

Overfaldshjulet bliver almindeligt udbredt i Danmark.


Ca. 1700

Man begynder at bygge stubmøller med enkelt vindfang og vindbrædder på den forreste side af vingearmen.


Ca. 1770

I slutningen af 1700-tallet bliver grynværker almindelige i danske møller. Skalle-/pille­kværnen var opfundet i Tyskland ca. 1650.


Slutn. 1700-tallet

Overfaldsmøllernes lange vandslisker udskiftes, hvor det er muligt, med en fremskudt malekarm.


1820’erne

Tromlesigten introduceres i Danmark og spredes lynhurtigt. Den var opfundet i Amerika i ca. 1780.


1822

Ole Winstrup tegner en vindrose, men den bliver vist ikke bygget. Vindrosen til automatisk krøjning var opfundet i England 1745 af Andrew Mikle.


1825 -

I 1775 havde Buquet i Frankrig, indført den gradvise udmaling og sigtning af korn til mel. Metoden blev udbredt i Danmark i sidste halvdel af 1820’erne – kaldtes herhjemme "fransk mølleri". Brød af mel fremstillet på denne måde, kaldes franskbrød.


1826

Den førsteturbine (Fourneyron-typen) opfindes i Frankrig. Bliver aldrig almindelige i Danmark.


1832

Islevgårds Mølle bygges med selvsvikker og selvkrøjer(vindrose). Selvsvikkende vinger med jalousiervar opfundet af Andrew Mikle i England i 1772. Edderkoppen er først opfundet 1807 – også i England.


Beg. 1830’erne

Tagpapindføres som tækkemateriale på møller.


Slutn. 1830’erne

Hollandske møller bygges nu med løghat.


1838

besluttes det, at alle møllebyggermestre skal gennemgå en uddannelse på Polyteknisk Læreanstalt (stiftet 1829).


Ca. 1854

Frichs fabrikker i Århus begynder at fremstille møllegangtøj af støbejern. De lavede bl.a. håndspil til krøjning og vingehoveder.Englænderen Smeaton havde lavet det første jernvingehoved i 1754.


1852

Møllernæringen gives fri– dog med en 10-årig overgangsperiode til 1862.


1874

opfandt Frederich Wegmann sin valsestol med riflede valser og få år senere porcelænsvalsestolen. Vinder hurtigt udbredelse i hele Europa.


1884

Dansk Møllerforening stiftes


1893

Man begynder at lave støbte kunststen herhjemme.


1891 - 1897

La Cours forsøgsmøller bygges i Askov.


1899

Ascania-sigten opfundet.


Ca. 1900

Francisturbinen opfundet i 1849 i USA, bliver almindelig udbredt i Danmark.


1914-1918

Omkring 1900 var grynmølleriet i aftagende. Det fik en kort opblomstring under 1. verdenskrig, for så næsten at standse helt efter krigen.


1916

I 1916 fik Danmark sin første bygningsfredningslov, og som de første møller frededes Kastelsmøllen og Lille Mølle i København 1918.


1920’erne

Vand- og vindmølleriet er stærkt i aftagende.


1940-45

Småmølleriet får en opblomstring under krigen, hvor der også males meget "sort mel".


1953

Nationalmuseets Mølleudvalg nedsættes. Formålet var at finde frem til de fredningsværdige møller og at virke for deres fredning og restaurering.


1955-60

Småmølleriet er under total afvikling.


1959

Som resultat af Mølleudvalgets arbejde fredes en snes danske vand- og vindmøller.


1962 - 1986

Afledt af Mølleudvalgets arbejde oprettes Nationalmuseets Mølle laboratorium med ingeniør Anders Jespersen som leder. Møllelaboratoriet nedlægges igen i 1986.


1984

Møllepuljen oprettes som museumsnetværk.


1988-1993

Med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen foretog Møllepuljen (oprettet 1984) en registrering af eksisterende vand- og vindmøller.