Slotsmøllen

Slotsmøllen  

Adresse: Ved Slottet 1, 6200 Åbenrå
55.039798 N, 9.414087 Ø

Historie:

Møllestedets alder er ikke kendt, men dele af den nuværende bygning er fra ca. 1530, mens hovedparten af møllen er fra en ombygning i 1828.

Oprindeligt indgik møllen i slottet Brundlunds fæstningsværker. Derfor er der skydeskår på facaden ud mod vejen. I slutningen af 1500-årene mistede befæstningen sin betydning, og bygningen tjente herefter kun som kornmølle.


Møllen er den eneste bevarede danske mølle med padlebladshjul (underfald).

Mølleriet blev nedlagt allerede i 1914. Den sidste møller var under 1. verdenskrig nødt til at gå i tysk krigstjeneste og blev fanget i Sibirien. Da han kom hjem, havde myndighederne omlagt vandføringen, hvilket gjorde møllen ubrugelig. Resten af livet kæmpede møller Hansen en kamp mod myndighederne for at få oprejsning. Han nægtede at modtage økonomisk kompensation. Ved hans død i 1947 købte kommunen møllen.
Teknisk indretning:

Slotsmøllen (også kaldet Brundlund mølle) er den eneste mølle i Danmark med padlebladshjul, men hjulet er ikke oprindeligt. Det har i den sidste periode, hvor møllen var i almindelig brug, haft hjul med svøb (sidestykker) og skuffer. Ved restaureringen fik møllen igen padlebladshjul. I møllen er der spor af det oprindelige et-trins gear. I dag har møllen to gear og to kværne med overtræk.