Ballum Enge pumpemøller

Ballum Enge pumpemøller


Adresse:Ballum Sluse 7, 6261 Bredebro

55.132293N 8.696290 Ø


Historie:

Efter stavnsbåndets ophævelse i 1788 skete der mange forbedringer af det danske landbrug. Bl.a. blev mange vandlidende jorde drænet.

I 1836 blev Ballum enge udskiftet mellem bønderne, og i de følgende år blev der gravet grøfter og bygget diger. Ved udskiftningen, hvor hver bonde fik sin del af engen, blev nogle bønders dyr afskåret fra adgangen til drikkevand. I 1841 etablerede man derfor et fællesskab, der investerede i Arkimedes skruer, der kunne løfte vand fra den ferske Brede å op til vanding af dyrene.

I 1842 blev der bygget to pumpemøller efter hollandsk mønster. Møllerne var helt af træ og i 1890'erne var de udtjente, og der blev bygget nye møller af jern. Disse møller fungerede frem til 1965.

Vandet, der blev hentet op fra Brede å, blev fordelt ud til engene via gravede grøfter.


Teknisk indretning:

Møllerne er firevingede og har kludesejl. Vingefanget sidder på et åbent gittertårn, hvori den stående aksel er. Denne driver ved et kron- og spidshjul forneden vandsneglen - også kaldet Arkimedes skrue.