Møller og tørke

Møller og tørke

I tørre perioder af året er det vigtigt, at man som mølleejer eller møllepasser er meget agtpågivende. Træet i møllen svinder, og sørger man ikke for at alle kiler og bolte strammes, risikerer man meget nemt skader på sin mølle. En vingekile, der falder ned, resulterer i en vinge, der kan sidde og vrikke frem og tilbage, og har vingen det i forvejen ikke for godt, får den i bedste fald yderligere skader– i værste fald knækker den.

Møllebygger Michael Jensen og museumsinspektør Lise Andersen har samlet nogle gode råd om forebyggelse af skader i meget tørre perioder.