Baunhøj Mølle

Baunhøj Mølle


Adresse: Bavnehøjvej 31, 8500 Grenå

56.421500N 10.863752Ø


Historie:

Den nuværende Baunhøj Mølle er opført i 2005, efter at den originale mølle var nedbrændt i maj 2002 ved en brand forårsaget af en ukrudtsbrænder. På billedet til højre ses den oprindelige Baunhøj Mølle mens møllegården stadig eksisterede (ca. 1922).

Den nye mølle er bygget dels af nye materialer, dels af gamle dele af gangtøj m.v. fra andre møller. Det er kun delvist en rekonstruktion af den gamle mølle, for f.eks. lagerbygningen, som møllen står på, er både isoleret og har indlagt vand og fine toiletter, som man ikke finder i originale møller. Møllen er således bygget med det for øje, at den skal kunne bruges som udstillingsbygning.

Branden i 2002 er ikke den eneste brand, der er overgået møllen. Den første mølle opførtes som gallerihollænder på bakken i 1849. I 1867 brændte både stuehus og ladebygning, mens møllen kun tog skade på omgangen. Møllen og møllegården blev genopbygget, men allerede i 1881 var uheldet ud igen. Denne gang løb et leje varmt, og hele møllen brændte ned. Herefter opførtes den mølle, der brændte i 2002.

Brande er ikke de eneste uheld, der har forfulgt møllen. Der har også været et par uheld med dødelig udgang. I 1883 blev en møllersvend dræbt, da han faldt ned i kværnen. Han var i færd med at hælde korn i kværnen, da han enten fik et ildebefindende eller gled på kværntrappen og faldt ned, hvor akslen kunne slæbe ham med rundt. Hele venstre side af kroppen var knust og hoved og arm stærkt skadet.

I 1890 var det møllerens 2-årige søn, der mistede livet i møllen. Han var i et ubevogtet øjeblik kommet ud på omgangen, hvor han blev ramt af en møllevinge.

I 1915 fik møllen installeret en motor, og kørte nu ikke længere ved vindkaft. Grenå Kommune købte så møllen i 1925 med henblik på at grave grus i bakken. Man havde gravet helt ind til møllens sokkel og havde vedtaget at rive møllen ned, da Grenå Fiskeriforening tog affære. Møllen havde altid tjent som landkending for fiskere og søfarende, så de klagede deres nød til marineministeriet, der satte en stopper for nedrivningen.


I 1951 var møllen i meget dårlig stand. Den kunne ikke længere krøjes, så vingerne kom op i vind, galleriet (omgangen) var råddent og kun en enkelt kværn var funktionsdygtig. Den blev sat i stand, men mølleriet var efterhånden ikke et rentabelt erhverv, og møllen gik helt af brug i 1955. I dag kan møllen lejes til brylupper o.lign.


Teknisk indretning:

Møllen, der brændte i 2002, var en gallerihollænder med manuel krøjning og svikning af vingerne. Den var spåntækket ligesom den nye og havde løgformet hat. Den var bygget med en del jerngangtøj - bl.a. var hattehjulet af jern, mens det i den nye mølle er af træ.

Den gamle mølle havde også tre kværne, hvor den nuværende kun har to.

Oven på den murede undermølle, der er bygget som en del af lagerbygningen, står træmøllen, der rummer broloft med udgang til galleriet, kværnloft, hejseloft og hat.


Kværnene er nye, mens aksler og drev er genbrug.