Havnø Mølle

Sådan fungerer Havnø Mølle


Møllehatten skal drejes, så vingerne kommer til at stå direkte mod vinden. Det sker ved hjælp af krøjeværket - den tømmerkonstruktion, som ses på bagsiden af møllen. 

Når vinden blæser, drejer vingerne (1) rundt. Vingerne er stukket gennem vingehovedet af jern (2), som sidder i forlængelse afvingeakslen af egetræ (3)

På vingeakslen er fastkilet et stort kamhjul (tandhjul) af træ, kaldet hathjulet (4).

Når akslen med hathjulet drejer rundt, drejer hathjulet med, og det har da indgreb i et lodretstående stokkehjul kaldet krondrevet (5).

Krondrevet sidder fast i toppen af den stående aksel og driver denne med rundt.

For neden på den stående aksel sidder møllens største hjul, stjernehjulet(6).

Til stjernehjulet kan der kobles to kværndrev (7) til de to kværne (8).

Kværnen til venstre er en skallekværn til afskalning af byggryn, mens kværnen til højre er til rugmel og dyrefoder.