Børkop Mølle

Børkop Mølle 

Adresse: Vandmøllevej 4, 7080 Børkop

55.63851 N, 9.662368ØHistorie:

Børkop Mølle nævnes første gang i 1546, hvor Peder Ebbesen Galt solgte møllen til Kongen. I slutningen af 1600-tallet og op gennem 1700-tallet hørte den under Koldinghus Rytterdistrikt. Kronens indtægter af møllen gik således til underhold for soldater. I 1790'erne blev den købt af Bartolomæus Bertelsen, og har siden været i privateje.

De nuværende bygninger er opført omkring år 1827. De er bygget i bindingsværk på en syld af kampesten og er tækket med tegl. Møllen har to overfaldshjul og et ret kompliceret gangtøj, da der meget maskineri.

På den anden side af frislusen har der ligget en valkemølle til valkning af vadmel og klæde. Den kunne valke ca. 10.000 alen (6.277 m) klæde årligt.

Børkop Vandmølle fungerede som kornmølle indtil 1956. Da mølleriet blev afviklet, blev mølledammen tømt for vand. En mølleinteresseret ingeniør købte møllen, og omkring 1960 blev den fredet og restaureret. I 1970'erne var den dog igen i en slet forfatning, og Miljøministeriet købte den. I perioden 1977-1984 blev den gennemgribende retaureret som et kommunalt beskæftigelsesprojekt under Nationalemuseets Mølleudvalgs ledelse.

I dag ejes møllen af Skov-og Naturstyrelsen og drives af Vejle Kommune. Fra 1987 har den atter malet korn.


Møllen blev landskendt, da den i 1962 blev afbilledet på et frimærke og igen i 1984, hvor den blev brugt af DR i introen til Tv-julekalenderen "Nissebanden".

I 2008-09 etablerede Vejle Kommune et omløbsstryg, der leder en del af vandet fra Skærup Å uden om møllesøen og opstemningen. Møllen har dog stadig vand nok til at kunne male.


Teknisk indretning:

Børkop Mølle har to overfaldshjul med fremskudt malekarm. Særlig seværdig er gangtøjet, der er samlet i en "gearkasse" - et loft for sig selv. Af maskineri kan nævnes tre skråkværne og en skallekværn til gryn, hejseværk m.v. Børkop Mølle er en af de få møller, hvor der stadig bliver afskallet gryn. Det er en proces, der kræver stor kraft, og som derfor er nemmest at styre i en vandmølle.

Foran møllen står en meget speciel møllesten, der synes at være meget gammel. Dens herkomst er ukendt, men den kan være skånsk - en stentype, der brugtes meget i 1600-tallet.